Cuma, Mayıs 23, 2008

Biyoyakıt - Madalyonun Öteki Yüzü

Biyodizel, Alternatif Yaşam Planlamasında savunduğumuz bir enerji kaynağı. Yaptığımız çalışmalarda Alternatif Yaşam Planlaması gibi mikro boyutlu bir çalışmada atık yağları kullanarak biyodizel üretmenin faydalı olduğunu hesaplamıştık.

Fidel Castro'nun biyodizele karşı olduğunu duymuştum. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesindeki haberi okuyunca Fidel Castro'nun biyodizel hakkında ne dediğini araştırdım. Gıda Bilimi sayfasında aradığım cevabı buldum. Bu sayfadan çarpıcı bir paragrafı ve Cumhuriyet Gazetesindeki haberi aşağıya kopyaladım.

Biyodizelde madalyonun öteki yüzünü de görmek gerek.

- - - -

Bush’un bu önerisinin ardından Küba Cumhurbaşkanı Fidel Castro, hasta yatağından bir makale kaleme aldı. Castro bu makalesinde, “Başkan Bush’un otomobil üreticileriyle yaptığı toplantıdan sonra bu konu hakkında enine boyuna düşündüm. Dünyada üç milyar fazla insan açlık ve susuzluktan dolayı erken yaşta hayatını kaybetmeye mahkum edilmiştir. Besin maddelerinin yakıta dönüştürülmesi şeklindeki uğursuz fikrin, ABD’nin dış politikadaki ekonomik bir eğilimi olduğu, 26 Mart’ta netleştirildi” dedi.

Fidel Castro’nun gıda maddelerinin yakıta dönüştürülmesi fikrine uğursuz olarak bakması pek öyle hafife alınacak bir konu değil. İnsanlar işlerine arabasız gidebilirler ama kahvaltı yapmadan gidemezler.

- - - -


BİYOYAKIT

YARAYA TUZ BASTI

Gıda fiyatlarındaki artışın bir­çok nedeni var. Bunlardan biri halen azgelişmiş ülkelerde kontrol altına alınamayan nüfus artışı, birim alanda verimin daha da arttırılması olanaklarının hemen hemen tükenmiş olması, biyoteknolojinin de istenilen düzeyde verim artışı sağlayamadığı gibi ciddi eleştirilere uğraması yanında, dünya tarım ürünleri üretimine istenilen yatırımların yapılmaması, sunu-istem dengesi yanında, yeryüzünde besinlerin dağılımındaki yetersizlikler de ciddi fiyat artışlarına yol açmaktadır.

FAO 2003 ve 2007 verilerine göre, biyoyakıt üretiminde kullanılan tahıl miktarında % 25 oranında bir artış görülmektedir. Yalnız ABD’de 2000-2006 yılları arasında yalnız mısırın etanol üretimi için kullanımında iki-iki buçuk kat oranında bir artış saptanmıştır. Uzmanlar karşılaştırmalı üstünlüğü söz konusu olduğunda; biyoyakıt üretimi, artan petrol fiyatları ile karşılaştırıldığında, biyoyakıtlar daha avantajlı görünmektedir. Bu durum belli tahılların biyoyakıt hammaddesi olarak kullanımını teşvik etmektedir. Bu durumda, önümüzdeki yıllarda biyoyakıtların tahıl (buğday, mısır) piyasası üzerinde etkisinin daha da artması beklenebilir. Halen dünyanın önemli bir kısmı yoksulluk ve açlığın pençesinde kıvranırken, gıda ürünlerinin biyoyakıta dönüştürülmesi hem yapısal hem de ahlaki yönden yeni tartışmaların yaratılmasına neden olmaktadır. Özellikle yoksul ülkelerde tarım ürünlerinin biyoyakıta dönüştürülmesi sonucu gıda fiyatlarının artmasıyla yoksulların daha da zor durumda kalacağı ve açlığın ciddi boyuta ulaşacağı belirtiliyor.