Cuma, Mayıs 23, 2008

Biyoyakıt - Madalyonun Öteki Yüzü

Biyodizel, Alternatif Yaşam Planlamasında savunduğumuz bir enerji kaynağı. Yaptığımız çalışmalarda Alternatif Yaşam Planlaması gibi mikro boyutlu bir çalışmada atık yağları kullanarak biyodizel üretmenin faydalı olduğunu hesaplamıştık.

Fidel Castro'nun biyodizele karşı olduğunu duymuştum. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesindeki haberi okuyunca Fidel Castro'nun biyodizel hakkında ne dediğini araştırdım. Gıda Bilimi sayfasında aradığım cevabı buldum. Bu sayfadan çarpıcı bir paragrafı ve Cumhuriyet Gazetesindeki haberi aşağıya kopyaladım.

Biyodizelde madalyonun öteki yüzünü de görmek gerek.

- - - -

Bush’un bu önerisinin ardından Küba Cumhurbaşkanı Fidel Castro, hasta yatağından bir makale kaleme aldı. Castro bu makalesinde, “Başkan Bush’un otomobil üreticileriyle yaptığı toplantıdan sonra bu konu hakkında enine boyuna düşündüm. Dünyada üç milyar fazla insan açlık ve susuzluktan dolayı erken yaşta hayatını kaybetmeye mahkum edilmiştir. Besin maddelerinin yakıta dönüştürülmesi şeklindeki uğursuz fikrin, ABD’nin dış politikadaki ekonomik bir eğilimi olduğu, 26 Mart’ta netleştirildi” dedi.

Fidel Castro’nun gıda maddelerinin yakıta dönüştürülmesi fikrine uğursuz olarak bakması pek öyle hafife alınacak bir konu değil. İnsanlar işlerine arabasız gidebilirler ama kahvaltı yapmadan gidemezler.

- - - -


BİYOYAKIT

YARAYA TUZ BASTI

Gıda fiyatlarındaki artışın bir­çok nedeni var. Bunlardan biri halen azgelişmiş ülkelerde kontrol altına alınamayan nüfus artışı, birim alanda verimin daha da arttırılması olanaklarının hemen hemen tükenmiş olması, biyoteknolojinin de istenilen düzeyde verim artışı sağlayamadığı gibi ciddi eleştirilere uğraması yanında, dünya tarım ürünleri üretimine istenilen yatırımların yapılmaması, sunu-istem dengesi yanında, yeryüzünde besinlerin dağılımındaki yetersizlikler de ciddi fiyat artışlarına yol açmaktadır.

FAO 2003 ve 2007 verilerine göre, biyoyakıt üretiminde kullanılan tahıl miktarında % 25 oranında bir artış görülmektedir. Yalnız ABD’de 2000-2006 yılları arasında yalnız mısırın etanol üretimi için kullanımında iki-iki buçuk kat oranında bir artış saptanmıştır. Uzmanlar karşılaştırmalı üstünlüğü söz konusu olduğunda; biyoyakıt üretimi, artan petrol fiyatları ile karşılaştırıldığında, biyoyakıtlar daha avantajlı görünmektedir. Bu durum belli tahılların biyoyakıt hammaddesi olarak kullanımını teşvik etmektedir. Bu durumda, önümüzdeki yıllarda biyoyakıtların tahıl (buğday, mısır) piyasası üzerinde etkisinin daha da artması beklenebilir. Halen dünyanın önemli bir kısmı yoksulluk ve açlığın pençesinde kıvranırken, gıda ürünlerinin biyoyakıta dönüştürülmesi hem yapısal hem de ahlaki yönden yeni tartışmaların yaratılmasına neden olmaktadır. Özellikle yoksul ülkelerde tarım ürünlerinin biyoyakıta dönüştürülmesi sonucu gıda fiyatlarının artmasıyla yoksulların daha da zor durumda kalacağı ve açlığın ciddi boyuta ulaşacağı belirtiliyor.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Merhabalar,

Uzun zamandır biyoteknoloji ve toplumsal ilişkileri üzerine incelemeler yapan bir fen bilimcisi olarak biyoyakıtların bir de "öteki yüzü" olabileceğine değindiğiniz bu yazıyı ilgiyle okudum.

Ancak belirtmeliyim ki, "biyoyakıt" kavramıyla anılan teknolojiler aslında tamamen ticari amaçlarla gündeme alınmışlardır ve ekolojik olmaktan son derece uzaktırlar. Yani aslında sadece "madalyonun öteki yüzü"nden ibarettirler. Bu iddia ilk bakışta biraz garip gelebilir. Ancak kast ettiğimiz şeyler, küçük ölçekli tarımsal işletmelerin hayvan gübresinden biyogaz üretmesi ölçeğinde konular değildir. Daha küresel boyutta ve tarımsal üretimin yapısını değiştirme hedef ve amacında olan uygulamalardır.

Konunun ayrıntılarının ortaya konulduğu bir metne http://www.suvaridergi.org/content/view/904/2/ linkinden ulaşılabilir. Bu linkte verilen metin 12-13 Aralık 2007 tarihleri arasında Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ve Ziraat Mühendisleri Odası tarafından eşgüdümlü olarak gerçekleştirilen "Biyoyakıtlar ve Biyoyakıt Teknolojileri Sempozyumunda" tarafımızca sunulan "BEŞİKTEN MEZARA TARIMSAL YAKITLAR" başlıklı bildirinin, sempozyum bildirileri kitapçığına basılmış halidir.

Saygılarımla
Şafak Mert
safakmert@gmail.com