Pazartesi, Şubat 15, 2010

Saanen Keçisi Projesi


Saanen Keçisi yazımdan sonra konu hakkında araştırmalara devam ettim. İki gündür kaba yem, kesif yem, silaj gibi konularda araştırmalar yapıyorum. Saanen Keçisi hakkında Tarımsal Bilgi Bankası sayfalarında yayınlanan Ziraat Mühendisi Ercan Küser tarafından hazırlanan bir proje buldum. Projeyi aşağıya kopyalıyorum.

Projeyi daha kaliteli görüntülemek isteyenler yukarıdaki linkten dosyayı indirebilirler.

1- PROJENİN ÖZETİ:

1.1. PROJENİN ADI VE KONUSU : Bitlis İli Güroymak ilçesinde Saanen keçiciliğini geliştirme Projesi
1.2. PROJENİN UYGULAMA YILI : 2006
1.3. PROJENİN KAPASİTESİ : 30 Aile X 10 Baş Saanen Keçisi + 1 Saanen Teke
1.4. PROJENİN UYGULAYICISI : Güroymak İlçe Tarım Müdürlüğü, Tarım Danışmanı (Ziraat Mühendisi)
1.5. PROJE TUTARI : 216.890,00 YTL.
1.6. FİNANSMAN DURUMU :
a) ÖZ KAYNAK : 42.890,00 YTL.
b) S.Y.D.T. FONU : 174.000,00 YTL.

2) PROJE KAPSAMINA GİRECEK KİŞİLERİN SEÇİMİ:
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda deneyime sahip keçiciliğine elverişli doğal meralar ve bu meralardan faydalanabilecek çiftçiler,keçi yetiştiriciliği tecrübesi,uygun ağıl şartları ve yem bitkileri ekilişleri gibi faktörler proje kapsamına girecek çiftçilerin seçiminde etkili olacaktır. Seçimi yapılan çiftçilerimize Tarım Danışmanı Ziraat Mühendisi tarafından koyun ve Keçicilik kursu düzenlenecektir.

3) ALT-PROJENİN UYGULAMA YERİ :
Bitlis Merkez Güroymak ilçesi

4) ALT-PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ :
İlimiz dağlık ve ortalama 2.000 m olan karasal sert bir iklime sahiptir. Geniş mera alanlarının varlığı ve diğer sektörlerin il ekonomisindeki payının az olması tarım işletmeleri içinde hayvancılığı ilçemiz ekonomisinde ön plana çıkarmaktadır.
İlçemiz arazi varlığının ile %66 ‘sını meralar oluşturmaktadır. Sanayiden çok tarıma dayalı bir ekonominin tarımda da hayvansal üretimin hakim olduğu ilçemizde en önemli istihdam kaynağı olarak hayvan yetiştiriciliği gelmektedir.

Çizelge:1. 2003 Yılı Sonu İtibariyle ilçemiz Küçükbaş Hayvan Sütü Üretimi
Baş Verim(Kg/Baş) Üretim Miktarı (Ton)
Sağılan Koyun 28.000 40 1.120
Sağılan Keçi 5.000 45 225
TOPLAM 33.000 - 1.345


İlçemizde Küçükbaş hayvan varlığı 89.200 baş civarında olup, son 5 yıllık verilere bakıldığında İlimizin geniş çayır-mera, zengin yem bitkileri ekiliş alanları dikkate alındığında küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin bugünkü rakamların çok üstünde olması gerekmektedir. Şu anda ilçemiz küçükbaş hayvan yetiştiriciliği %50 potansiyelinin altında seyretmektedir. Küçükbaş hayvan varlığında hem sayısal, hem de elde edilen ürünler bağlamında da bir azalma meydana gelmiştir.
Türk Saaneni’nin genel özellikleri:

• Kıl keçisinin yetiştirildiği koşullarda bu ırkın yetiştiriciliği kıl keçisine nazaran daha yüksek performans sağlanarak yapılabilmektedir. Zira bu ırk saf bir kültür ırkı olmayıp, bölge koşullarına adapte keçilerle bir kombinasyonun sonucu elde edilmiştir. Bu ırkın Ekstansif yetiştiricilik sistemlerinde de yetiştiriciliğinin yapılabiliyor olması, ırkın ne derecede başarı ile kullanıldığının önemli bir göstergesidir.

• Türk Saanen’i keçisi süt beyazı renkten krem beyaza dek değişen tonlarda beyaz rengin hâkim olduğu bir genotiptir. Melezlerde nadir de olsa gri-beyaz tonda alaca formlar da gözlenebilmektedir. Ayrıca melezlerin bir kısmında but çevresinde ve meme etrafında uzun kılların kapladığı bir alanı görmek mümkündür. Irkın temel karakteristiklerinden birisi kulak yapısıdır. Kulaklar kısa, dik ve oldukça hareketlidirler. Kıl ve maltız keçilerinin aksine bu ırkta kıl uzunluğu oldukça kısa ve parlaktır. Deri esnek ve yumuşak olup sütçü bir yapıyı temsil eden niteliktedir. Vücut narin, dişilik özelliklerini gösterir tipte, boyun ince ve uzun, baş narin ve göğüs kafesi geniş ve sağlam yapıdadır. Sağrı eğimi çok düşük olmayıp hafif eğimdedir. Erkek ve dişiler boynuzlu veya boynuzsuz olabilecekleri gibi küpeli veya küpesiz de olabilirler. Uysal olan bu ırktan keçilerin yönetimi kolay olup sürü halinde veya bireysel yetiştirmeye uygun hayvanlardır.

• Sahip olduğu vücut komformasyon özellikleri kıl keçisine nazaran daha iyi bir otlama ve dolaşma yeteneği fırsatı sağlamaktadır. Zira bu ırkın cidago yüksekliği (72 cm) biraz daha yüksek ve meme yapısı, maltız keçilerinin sarkık olan yapısının aksine karına doğru genişleyen, güçlü bağlantıları olan ve meme başları kısmen daha kısa yapıda olan bir formdadır. Bu özellikler ırka çalı vb yerlerde memenin daha az zarar görmesine (yaralanma, çalı çırpıya takılma v.b.) ve makineli sağıma uygunluk açısından üstünlük sağladığından işgücü ve zaman kazandırmanın yanı sıra daha uzun bir süre damızlıkta kalma şansı tanıması bakımından önemli avantajlar sağlamaktadır.

• Türk Saanen’inin döl verimi yüksek olup ilkine tekeye verilme yaşları oldukça erkendir. Üvecik Araştırma ve Uygulama Biriminde yetiştirilen ergin keçilerde ortalama oğlak oranı 1.6 olup bu oran ilkine doğum yapanlarda 1 düzeyindedir. Yine bu merkezde başlatılan bir uygulama ile dişi çebiçler yaklaşık 6–8 aylık yaşa ulaştıklarında tekeye verilmektedirler. Bu uygulama ile yetiştiricilik açısından ekonomik ve yetiştirme hedefli önemli kazanımlar beklenmektedir.

• Türk Saaneni keçilerinin süt verimleri ortalama 500 kg/laktasyon düzeyinde olup bu değerlere yetiştirici koşullarında rahatlıkla ulaşılabilmektedir. Bakım şartlarının iyileştirilmesi ile aynı sürüde 800 kg’a kadar süt üreten hayvanlara rastlanabilmektedir.

• Orman, makilik alan ve çalı yoğun otlaklarda kıl keçisinden yararlanma yeteneğinde olmasının yanı sıra bu ırkın nicel olarak daha az yetiştirilmesi ve sahip olduğu tahmin edilen daha az tahrip edici otlama tarzı ile bu alanlarda daha az tahribat yarattığı düşünülmektedir. Ayrıca bu ırk yerli keçi ırklarına göre daha az hareketli olup entansif yetiştirme koşullarına daha uyumludur.

• Türk Saaneni keçilerde tespit edilen bazı biyolojik özellikler aşağıdaki çizelgede özetlenmiştir.

Çizelge 2. Türk Saanen’i keçilere ait bazı özellikler

Ortalama Oğlak Doğum Ağırlığı 3580 gr
Doğumda Göğüs Çevresi 37 cm
Sütten Kesim Yaşı 45 gün
Sütten Kesim Ağırlığı 14 kg
Ergin Keçi Ağırlığı 60 kg
Ergin Teke Ağırlığı 75 kg
Ergin Keçi Cidago Yüksekliği 72 cm
Ergin Teke Cidago Yüksekliği 84 cm
İlkine Tekeye Verilme Yaşı 7–8 ay
Keçi Başına Düşen Oğlak Sayısı (Oğlak Oranı) 1.6
Laktasyon Süresi 280 gün
Laktasyon Süt Verimi 500-650kg
0–2 Aylık Dönemdeki Ölüm Oranı %5–6
Sütün Yağ İçeriği %3,49
Sütün Kuru Madde Düzeyi %9,65
Sütün Özgül Ağırlığı 1,028


Bu proje küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve atıl durumdaki işletmeleri sosyal riski azaltmak ve finansman sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Proje ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ilimizde hak ettiği yeri alacak, yıllardır atıl durumdaki ağıllar ile kullanılmayan çayır-mera ve tarım arazileri yeniden kullanılmaya başlanacak ve şuanda şehirde ve köyünde işsiz olarak bulunan ve geçim sıkıntısı çekmekte olan çiftçiler yeniden üretime başlayarak hem aile ekonomilerine hem de yöre ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaklardır.

SAANEN IRKI;
Saanen keçisi İsviçre’de elde edilmiş ve dünya’da birçok ülkede, yerli kaçileri süt verimi ve döl verimi bakımından geliştirmek amacıyla hızla yayılmış değerli bir ırktır. Saanen ırkı, kirli beyaz ve krem renginde, kısa tüylü ve boynuzsuzdur. Derisi ince, elastiki ve pembe renklidir. Kılları kısa, parlak ve sıktır. Tekelerde sakal gelişmiştir. Dişilerde genel olarak gerdanda tek veya çift küpe bulunur. Dişilerde baş zarif, gözler büyük ve parlak, kulak ince ve hafif sarkık veya diktir. Vücut yapısı derin uzun ve arkaya doğru geniş olup, boyun ince ve uzundur. Meme süt yönüne uygun olarak iyi gelişmiş olup, karın altına ve arka bacaklara doğru yayılmıştır. Sağlam kemik yapılı ve duruşu mumtazam olan Saanen keçileri, değişik çevre şartlarına iyi adapte olduklarından, dünyanın bir çok köşesinde yetiştirilebilmektedir. Saanen keçisi, sütçü ırklar arasında en erken gelişen bir tiptir ve ırk karakterlerini döllerine geçirme bakımından da üstündürler. Yapılan melezlerden anlaşılmıştır ki, Saanen ırkının beyaz rengi diğer renklere baskındır. Bu ırkta süt verimi en başta gelen özelliktir. İyi bakım – besleme şartlarında ve küçük sürülerde ortalama laktasyon verimi 800 – 900 kg etrafında olup 1500-2000 kg’a çıktığı görülmüştür. Sütte yağ oranı %3 –4’dür. Bu ırkta döl verimi de yüksektir, her doğuma ortalama 1.7 – 1.9 yavru düşer. Bir doğumda 3 – 4 yavru hatta 5 yavru elde edildiği görülür. Türkiye’de Saanen yetiştiriciliği üzerinde yapılan çalışmalarda, memleketimizde bu ırkın başarı ile yetiştirilebileceği ve özellikle iklim koşullarının Saanen için uygun olan bölgelerde çok iyi sonuçlar alındığı ortaya konmuştur. Bununla birlikte , ilk kademede melez yetiştirmeye önem vermek yerinde olur.

5) ALT-PROJENİN ÜRÜN ÇEŞİTLERİ VE MİKTARI :

a) Yavru Geliri : . Bu ırkta döl verimi de yüksektir, her doğuma ortalama 1.7 – 1.9 yavru düşer. Bir doğumda 3 – 4 yavru hatta 5 yavru elde edildiği görülür. (Dişi yavrular damızlık olarak sürüde bırakılarak sürü büyütülecek, erkekler ise 1 yaşına kadar besiye tabi tutularak pazara sunulacaktır)
b) Süt Geliri : . Bu ırkta süt verimi en başta gelen özelliktir. İyi bakım – besleme şartlarında ve küçük sürülerde ortalama laktasyon verimi 800 – 900 kg etrafında olup 1500-2000 kg’a çıktığı görülmüştür. Sütte yağ oranı %3 –4’dür.
.

6) ALT-PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI :

a) Hayvan Dağıtımı : Yoksul ve ihtiyacı olan çiftçi ailelerine 10 + 1 baş saanen keçi dağıtımı (nakliye ve sigorta giderleri dahil) yapılacaktır. Hayvan dağıtımı projenin ilk başlangıcında 2006 yılı içinde 1 kez uygulanacaktır. Devlet Katkısı + Çiftçi Özkaynak Katkısı olarak karşılanacaktır.

b) Ağıl Bakım ve Onarım Gid. (Ort.) :
Ağıl bakım ve onarımı hayvan alımına hak kazanan çiftçiler tarafından 2.etap olarak tadilat yaptırılacaktır. Protokole uymayan çiftçilerin ise proje destekleme hakedişi iptal edilecektir. Çiftçi Özkaynak Katkısı olarak çiftçi tarafından karşılanacaktır.

c) Bakım ve İşçilik Giderleri : İşçilik giderleri aile işgücünden yararlanılacağı için hesaplamalara dahil edilmeyecektir. Yılı içerisinde günlük ve sürekli olarak çiftçi ve ailesi tarafından gerçekleştirilecektir. Çiftçi özkaynak katkısı olarak çiftçi tarafından karşılanacaktır.

d) Yıllık Besleme Giderleri :
Yılı içerisinde günlük ve sürekli olarak çiftçi ve ailesi tarafından karşılanacaktır. Çiftçi özkaynak katkısı olarak çiftçi tarafından karşılanacaktır.

7) ALT-PROJENİN GELİR-GİDER ANALİZİ :

7.1.) PROJE GİDERLERİ :
7.1.1.) Sabit Yatırım Giderleri
a) Hayvan Dağıtımı : Çiftçi ailelerine 10 + 1 baş 7-8 aylık Saanen keçi dağıtımı (nakliye ve sigorta giderleri dahil) yapılacaktır. Proje toplam 30 çiftçiye uygulanacak olup toplam 330 baş saanen keçi dağıtımı yapılacaktır.
10 Baş Keçi Gideri (1 Çiftçi İçin) = 10 Baş x ( 500,00 YTL/ Baş + 30,00 YTL Nakliye ve Sig. (%10) )
= 5.300,00 YTL olup, bunun;
1 Adet saanen Teke 500,00 YTL

1 Aile için; 10 Adet Saanen Keçi 5.300,00 YTL + 1 Adet Teke 500,00 YTL = 5.800,00 YTL

Buna göre toplam 30 işletmeye verilecek 330 Baş Saanen Krçide;

30 İşletmenin Saanen Keçi Gideri = 5.800,00 YTL X 30 Çiftçi = 174.000,00 YTL eder, bunun; Tamamı Devlet Katkısı olarak Karsılanacaktır. Diğer giderler ise çiftçiler tarafından özkaynak katkısı olarak karşılanacaktır.

b) Ağıl Bakım ve Onarım Gid.(Ort.) : 500.000.000 TL (Çiftçi Özkaynak Katkısı)

c) Amortismanlar :

10 + 1 Baş saanen Keçi + Tadilatlı Ağılın Yıllık Amortisman Payı =(5.800,00 YTL + 500,00 YTL) x %10
= 6.300,00 YTL x %10
= 630,00 YTL eder.
15 İşletmenin Yıllık Amortisman Payı = 630,00 YTL/Yıl x 30 İşl
= 18.900,00 YTL’dır

d) Sabit Yatırım Giderleri Toplamı = a + b + c
=174.000,00 + 500,00 YTL+ 18.900,00 YTL
= 193.400,00 YTL

7.1.2.) İşletme Giderleri

a) Bakım ve İşçilik Giderleri : İşçilik giderleri aile işgücünden yararlanılacağı için hesaplamalara dahil edilmemiştir.

b) Yıllık Besleme Giderleri :

Kesif Yem: Ergin hayvanlar günlük (laktasyon + flaşing dönemi=150) ortalama 0,3 kg. kesif yem tüketmektedir. Günde ortalama 0,5 kg. kesif yem tüketmektedir.

Kaba Yem : Ergin hayvanlar yılın 6 ayı mera hariç olmak üzere 180 gün kapalı kış şartlarında günlük ortalama 1,5 kg (ana + yavru) kaba yem tüketmektedir.

Yalama Taşı (Tuz) : Ergin hayvanlar günlük 5 gr tuz tüketmekte olup, yıl boyu verilmesi gerekmektedir. (ana + yavru = ort. 7,5 gr)

10 Saanen Keçi +1 Teke Yıllık Kaba Yem İht. = 11 baş x 1,5 kg/gün x 180 gün x 0,15 YKR/Kg = 445,50 YTL
10 Saanen Keçi + 1 Teke Yıllık Kesif Yem İht. = 11 baş x 0,5 kg/Gün x 150 gün x 0,380 YKR/Kg = 313,50 YTL
10 Saanen Keçi + 1 Teke Yıllık Min.Mad.İht. = 11 baş x 7,5 gr/gün x 365gün x 0,10 YKR/Kg = 3.613,50 YTL
Aşılama, Tedavi -İlaç Gid. = Maktuen = 7.000,00 YTL
1 İşletmenin Bir Yıllık Besleme Giderleri Toplamı (Çift.Özkaynak Katkısı) = 783,00 YTL

c) İşletme Giderleri Toplamı = a + b = 0 TL + 783,00 YTL = 783,00 YTL
Buna göre;
30 işletmenin 1 Yıllık İşl.Giderleri Top. = 783,00 YTL x 30 İşl = 23.490,00 YTL


7.1.3.) Tüm Giderler Toplamı

1 Çiftçi İçin Proje Giderler Toplamı = Yatırım Giderleri + İşletme Giderleri
= 193.400,00 YTL + 23.490,00 YTL
= 216.890,00 YTL olup, buna göre;

1 Çiftçi İçin Toplam Devlet Katkısı = 5.800,00 YTL,
1 Çiftçinin Toplam Özkaynak Katkısı = 1.429.66 YTL’dır.


15 Çiftçi İçin Toplam Proje Giderleri Toplamı = Proje köyde 30 çiftçiye uygulanacak olup, buna göre;
Toplam Proje Gideri = 5.800,00 YTL/1 Çiftçi/ 1Baş x 30 Çiftçi
= 174.000,00 YTL eder. 30 çiftçi için toplam proje yükünde Devlet ve Çiftçi Özkaynak Katkısı ise aşağıdaki gibi olacaktır;

Tüm Giderlerde Devlet Katkısı Toplamı = 5.800,00 YTL x 30 Çiftçi= 174.000,00 YTL
Tüm Giderlerde Çiftçi Özk.Kat.Toplamı =1.963.000.000 TL x 15 Çiftçi= 42.890,00 YTL

7.2.) PROJE GELİRLERİ :

a) Yıllık Yavru Gelirleri :

Küçükbaş hayvanlardan yılı içerisinde genel olarak 1 yavru alınmaktadır. Ama . Bu ırkta döl verimi de yüksektir, her doğuma ortalama 1.7 – 1.9 yavru düşer. Bir doğumda 3 – 4 yavru hatta 5 yavru elde edildiği görülür. Buna göre doğacak olan yavrunun 3 – 5 aylık bakım besleme sonucu getirisi, ortalama olarak 225,00 YTL’dir. Ortalama 1,7 yavru hesaplarsak 225,00 1,7 = 382,00 YTL.
10 baş 1 yıllık yavru geliri = 10 baş x 382,00 YTL =3.825,00 YTL eder.

O halde;
1 Aile için 10 X 1,7 X 225,00 YTL = 3.825,00 YTL

b) Süt Gelirleri

Bu ırkta süt verimi en başta gelen özelliktir. İyi bakım – besleme şartlarında ve küçük sürülerde ortalama laktasyon verimi 800 – 900 kg etrafında olup 1500-2000 kg’a çıktığı görülmüştür. Sütte yağ oranı %3 –4’dür. Ortalama 800 kilogram dersek o halde;
10 Baş Sağmal Keçinin Yıllık Süt Geliri = 10 baş x 800 kg/Lak x 1,50 TL/kg = 12.000,00 YTL eder.
30 Aile için 30 aile X
c) 1 İşletmenin Gelirler Toplamı = a + b
= 3.825,00 YTL +12.000,00 YTL TL
= 15.825,00 YTL olup, buna göre;

30 İşletmenin Yıllık Gelirler Top. = 15.825,00 YTL x 30 İşletme = 474.750,00 YTL

7.3 PROJENİN ANALİZİ

7.4. GELİR GİDER ÇİZELGESİ

Gelirler ve Giderler (TL)
İşletme Gelirleri 474.750,00 YTL
İşletme Giderleri 216.890,00 YTL
Net Kâr 257.860,00 YTL
Amortismanlar 18.900,00 YTL
Kullanılabilir Fonlar (Net Kâr+Amortismanlar) 276.760,00 YTL
Toplam Sermaye 216.890,00 YTL


7.5. MALİ RANTABİLİTE:
Mali rantabilite = (Net Kâr / İşletme Giderleri ) x 100 = (257.860,00 YTL/ 216.890,00 YTL) x 100
= % 118
Mali rantabilite reel faiz oranının çok üzerinde olduğu için oldukça kârlıdır.
8) ALT-PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER:
Söz konusu projenin geniş çaplı uygulanması ile çiftçilerde sürü büyütme ve gelir elde imkanını sağlatacaktır. Çiftçilerin teknik yetiştiricilik ve üretim koşullarını da yerine getirmeleri durumunda proje hedefine ulaşarak gelen yıllarda ek bir desteklemeye gerek kalmayacaktır. Böylece proje süreklilik kazanmış olacaktır.
Proje istihdam yaratarak, hem yöremiz insanlarının çalışarak gelir kazanma ve üretim yaparak hem kendi aile bütçelerine hem de ülke ekonomisine önemli derecede katkı sağlamaları sağlanmış olacaktır. Yine projeye çiftçilerinde özkaynak katkısı yolu ile iştirakleri projeyi sahiplenmelerinde önemli bir araç oluşturacaktır.
Çiftçilerin eğitimi ile teknik hizmetlerin çiftçiye ulaştırılması ve projenin takibi Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü ve Tarım Danışmanı tarafından sağlanacaktır.9) ALT-PROJENİN EKLERİ:
Projenin yürütümü ve takibi Tarım İl ve ilçe Müdürlüğü Proje İstatistik Şube Müdürlüğü ve tarım danışmanı tarafından yapılacaktır.
Yine hak sahiplerinin belirlenmesi çalışmaları; mevcut ahırında tadilat yapmayı kabul eden ve yem bitkileri ekilişi yapan veya yapabilecek olan çiftçilerden, yoksul ve proje desteklemesine gerçekten ihtiyacı olan eğitimden geçmeyi kabul eden ve başarılı olan çiftçiler arasından Tarım İl Müdürlüğü Proje İstatistik Şube Müdürlüğü ve Tarım Danışmanı tarafından yapılacaktır.

9 yorum:

Cevat dedi ki...

Güzel proje ama tabi biraz eksik. Bizim bürokrasimizin yapabileceği bu kadar galiba. Süt verimi olarak hesaplanmış yalnızca o da litre başına 1,50 TL, oysa bu ailelerin eğitimi ve sonrasında basit bazı ekipman desteği ile ekonomik değeri daha fazla olan kaliteli yöresel bir keçi peyniri üretilmesi, bu peynirin pazarlanması için bir birlik oluşturulması, sertifikasyonu, markalaşma, belki organik süt ve peynir üretimi ile daha da değerli bir ürün elde edilmesi gibi seçenekler değerlendirilmeli ve proje daha da ileri götürülebilir.

faik murat unel dedi ki...

Cevat Bey merhaba, yazdıklarınıza katılıyorum. Görüştüğümüz üzere keçi yetiştiriciliğindeki hedefim peynir ve süt ürünleri üretmek.

Yıllar önce TRT'de yayınlanan bir programda süt üreten çiftçilere bir eğitim verilmekte ve Sorumlu Yönetici belgesi verilerek üretim yapmalarına imkan tanınmaktaydı. Benzer bir eğitimi tüm aramalarıma rağmen bulamadım.

Küçük ölçekli işletmelerde peynir üretimi için aranan şartlar neler bunu bulmam lazım.

Sadece süt ve hayvan satışı hesabı ile yapılan bu projenin güzel yanı katma değersiz ürünlerle bile karlı görünen bu proje katma değerli ürünlerle hesaplandığında çok daha karlı olacaktır.

Pinar dedi ki...

Murat, biz de keci dusunuyoruz bu aralar. Dogrusu benim frenlememle bu vakitlere kaldik. Yoksa coktan bir dana ve bir kac kecimiz olmustu!:) Kizlan'da yerel inekler kalmamis ama yerel keciler hala besleniyor. Bu keciler 2 hatta 3 yavru veriyormus. Tabi dogum, kilo, vs. istatistikleri bulmak mumkun degil. Izmir'de yerel olarak bulabileceginiz keci turleri var mi acaba?

faik murat unel dedi ki...

Pınar merhaba; Izmir yöresine has keçi türü var mı, bilgi edinemedim. Okuduğum kaynaklarda yerli ırkların süt verimi yıllık 400 litre civarında olarak belirtilmekteydi. Saanen keçileri bu değerin 2-4 katı süt verebiliyor, bu nedenle bana cazip geldi. Malta keçisi olarak verimli bir başka cinsden bahsedilmekte, Malta keçisi hakkında da araştırma yapmakta fayda olacaktır.

Adsız dedi ki...

HİÇ BİLMEYEN KİŞİLER İÇİN EGİTİM ALINMASI ŞARTTLR GALİBA AMA NERDEN ALADİLİRİZ BİZDE KEÇİ İŞİNE GİRMEK İSTİYORUZ

gökhan ertunç dedi ki...

merhaba bende bu saanen keçisi yetiştirmek istiyorum ama bunun destekcisi devlet olduğunu biliyoruz antalya bölgesinde ikamet etmekteyiz bu proje sadece bitlistemi yoksa tüm türkiyedemi sağlanacak

gökhan ertunç dedi ki...

birde destek için nereye başvuruyoruz tarım ve köy işlerinemi en kısa zamanda cevaplarsanız sevinirim şimdiden teşekkür ediyorum iyi geceler.

oktay dedi ki...

çok uzun zamandır düşündüğümüz bir proje sadece aydın nazilli de uygulanabilirmi iklim uygun mu hayvandan randıman alınır mı

Recep Alp dedi ki...

bu proje de eğitim veriliyormu?vede projeden faydalanmak için ne yapmalı cevap verırsen sevınırız