Pazartesi, Ekim 09, 2006

Enerjimiz bitiyor mu?

Özelleştirmeler ile satılmaya çalışılan ülkenin enerji kaynakları, konuyla yakından ilgili kurumları da tedirgin ediyor. Bunlardan biri olan EMO, hükümetin enerji planlama yaklaşımlarını doğru bulmadığını belirtiyor ve aşağıdaki yazıyı savunuyor.

TMMOB ve EMO enerji alanında merkezi planlı yapılanmayı savunmaktadır.
Enerjide dağıtılmış olan merkezi yapının yeniden inşasını, üretim-iletim-dağıtımın kamu eliyle yürütülmesini savunmaktadır.

TMMOB ve EMO diyor ki;

Özelleştirmelerden derhal vazgeçilmelidir.
Tahkim vb. anlaşmalardan çıkılmalıdır.
Tüm "al ya da öde" ibareli YİD, Yİ vb imtiyaz sözleşmeleri iptal edilmelidir.
Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak enerjinin etkin kullanımı ve verimliliğe yönelik çalışmalar derhal başlatılmalıdır.
Dışa bağımlı enerji üretiminde bağımlılık asgari düzeye indirilmelidir.
Ulaşım politikaları değiştirilmeli ve petrole bağımlılık minimum düzeye çekilmeli, yerli kaynaklara yönelik enerji tarımına önem verilerek biyoyakıt üretimi arttırılmalıdır.
Özellikle güneş enerjisine yönelik bütçeden pay ayrılarak AR-GE çalışmalarına başlanmalıdır.
Enerji temininde jeotermal, biyokütle, rüzgâr, mikro düzeyde su kaynakları başta olmak üzere en küçük potansiyel bile değerlendirilmelidir.

Kaynak: www.emo.org.tr

Hiç yorum yok: