Pazartesi, Eylül 11, 2006

"Artık Elektriğinizi Kendiniz Üreteceksiniz!"

Bu yılın Mart ayında elektrik üretimi ile ilgili olarak, Türkiye'de yaşanan bir gelişmeyi öğrendim. Fuarda yaşadığım "teoriden gerçeğe yaklaşma" hissi biraz daha güçlendi sanki.

----------------
Elektrik şebeke hattı bulunmayan yerlerde, PV ile elektrik üretimi, bilinen en akılcı ve fiyat uygunu olan yollardan birisidir. Örneğin dizel jeneratörlerle karşılaştırıldığında, kurulum maliyetini ilk 2-3 senede karşılar ve en az garanti süresi olan 25 yıl, çok az bakım maliyetleriyle bedava elektrik üretir.

Solar hücre’lerin ömrü ortalama insan ömrü kadardır.Şebekeye bağlı yerlerde solar hücre elektrik üretimi oldukça göreceli bir sorudur. Birim kWh üretim başına, enerji üretim maliyeti, santralin büyüklüğüne ve diğer bazı teknik şartlara göre değişmekle birlikte Rüzgar için 4-6 cent, Hidroelektrik için 2-6 cent, Doğalgaz için 3-5 cent, Petrol için 5-8 cent civarındadır. Bu değer, Silikon teknoloji ürünü PV’ler için 15-25 cent tir. Ancak son teknolojik gelişmeler sonucunda, III. Jenerasyon organik boyar hücrelerle bu fiyatlar 9-16 cent’e düşmüştür.)

İlk başta bu fiyatın yüksek görünmesiyle birlikte, dikkat edilmesi gereken çok önemli bazı noktalar vardır;Bu fiyat ile elektriğin merkezi santrallerden son kullanıcıya ulaşması için taşıma ilk yatırım maliyetleri, kayıpları ve kaçakları yoktur. Çünkü elektrik üretildiği yerde tüketilmektedir. Herhangi bir bölgede enerji şu anda yeterli de olsa, elektrik ihtiyacı arttığında yeni ilaveler ve hatlar gerekmektedir. Bu masraflar PV sistemlerinde yoktur. Bugün güneydoğu ve doğu Anadolu’da kaçak elektrik kullanımı belki de dünyada en büyük orana sahiptir. Sadece güneydoğu ya da doğu bölgeleri değil Bugün İstanbul’da bile kaçak kullanım, ileri boyutta olmasına rağmen PV sisteminde kaçak yoktur. Yine, iletim hatlarının oluşturduğu teknik iletim kayıpları PV sisteminde yoktur.Bu maliyetler üst üste konduğunda aradaki fiyat farkı çok azalmaktadır.
------------------------

Kaynak: http://www.tutev.org.tr/index.php?m=single&id=42

Hiç yorum yok: