Salı, Eylül 19, 2006

Evlerde Atık Suyun İşlenerek Tekrar Kulanımı

Toronto Sağlıklı Ev Projesi adı altında düzenlenen bir yarışma sonucunda çok başarılı su toplama, arıtma ve tekrar kullanma sistemleri geliştirilmiş. Her evin kendi atık su işleme birimine sahip olduğu ve yağmur suyundan içme suyu da elde edilebilen bu sistem ile tuvalet, çamaşır ve bulaşık gibi alanlarında su ihtiyaçları karşılanıyor. Bu projeden bazı alıntılar yaptım:

--------------------
Toronto Sağlıklı Ev Projesi

Bu sistemin geliştirilmesindeki amaç:
-su kullanımında dış bağımsızlık sağlamak
-yüksek enerji ve klor kullanmadan güvenilir bir işleme birimi oluşturmak
-pazarlanabilir bir ortam oluşturmak
-az bir bakım ve uzmanlık gerektiren bir sistem olması
-düşük maliyet

Projenin temel hedefi kendi kendine yetebilen bir atık su işleme birimi kurup şehir
şebekesi ile herhangi bir bağlantı yapılması gerekliliğinin engellemektir. Atık su
uzmanlarının da yardımı ile geliştirilen projeyi gösteren şema şu şekildedir:Yeraltı kaynaklarının yağmur suyuna göre daha çok katkı maddesine sahip olması nedeniyle bu projede su kaynağı olarak yağmur suları seçilmiştir. Dezenfektasyonun yanında, dört ayrı işlem seviyesi daha vardır: hazırlık, birincil, ikincil ve gelişmiş arıtma. Her ev, 120 litresi içilebilir olmak üzere toplam 720 litre atık su
işleyebilen kendi adanmış sistemine sahip olacaktır.

Hazırlık seviyesi: Septik(mikroplu) muhafaza tankı, atık tankı olarak hizmet edip, yağ, kum ve büyük maddeler gibi arıtmanın gerikalanına zarar verebilecek cisimlerin tutulmasını sağlar.

Birincil seviye: Septik tank ayrıca birincil biyolojik ve fiziksel işlemleri de sağlar. Organik ve inorganik katıların çökeltilip, organik nitrojen, organik fosfor ve ağır metallerin yokedilmesini de sağlar. Septik tankın temel hedefi, büyük organik moleküllerin fermante edilerek çözeltilerek, aerobik(oksijenli) Bio-Filtre ile işlenebilir küçük parçalar haline getirilmesini sağlamaktır.

İkincil seviye: Havalandırmalı Waterloo Biofilter™ ikincil seviyeyi oluşturur. Aerobik biyolojik olan bu süreç organik maddeleri yokeder ve nitrifikasyonu* etkiler. Nitrifikasyon genel olarak, atık su işleme sürecinde amonyağın biyolojik olarak nitrata yükseltgenmesini sağlar. Pratikte nitrifikasyon işlemi organik karbonlu maddenin giderilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu aşamada kullanılan Waterloo filtresi biyolojik atığı temizlemekte çok etkilidir.

----------------

Projenin tamamı anlatılmamış ama fikir vermek açısından çok yararlı olacaktır. Tüm metni
kendi sayfalarından okuyabilirsiniz.

Kaynak: http://mha-net.org/msb/html/papers-n/palo01/wastewa.htm


*"Nitrifikasyon ve denitrifikasyon nitrojenin su ekosistemindeki döngüsüne dayanan proseslerdir; Denitrifikasyon dediğimiz olay kısaca amonyak nitrojeninin nitrata oksitlendiği anaerobik (oksijensiz ortamda gerçekleşen )bir prosestir, sucul ekosistemdeki nitrifikasyonun gerçekleşmesinden sorumlu doğal Nitrifikasyon bakterileri; Nitrosomanas ve nitrobakter dediğimiz iki tip organizmadan oluşur"

Hiç yorum yok: