Salı, Ağustos 28, 2007

Kanola Tarımı Ve Biyodizel Maliyeti

Kendi enerjimizi üretebilmek için epey kafa yormuştuk. Aklımıza yatan en uygun ve ekonomik kaynağın atık yağları kullanarak biyodizel üretmek olduğu fikrine varmıştık. İlgilenenler ENERJİ başlığı altındaki eski yazılarımızı takip edebilirler.

Kanola tarımı ve Biyodizel maliyeti konusunda yeni bir makaleye ulaştık. Tarımsal Pazarlama sitesinden Necmettin Türkoğlu'nun yazısını aşağıya ekliyoruz.


KANOLA TARIMI VE BİYODİZEL MALİYETİ


Kanola , kışlık ve yazlık ekilebilen bir yağ bitkisidir.Kışlık 1-15 Eylül de yazlık ise 15- 25 Nisanda ekilir.

1 dekara 700 gr ila 1kg arasında tohum atılır.

Kışlık ekimde 200 kg ile 400 kg arasında verim alınır.Yağ oranı %36 dır.Hasadı Haziran ayında olur.

Yazlık ekimde 120-200 kg arasında verim alınır yağ oranı % 36 dır.Hasadı Ağustosta olur.

Kanola nın kışlık ekimi tavsiye edilir. Yüksek verim almak için 15 Eylül e kadar çıkışın sağlanması gerekir. Don olan bölgelerde 5-6 yaprağı tamamlamasa eylül ayında donar. Rozet devresini tamamlayan bitkiler çeşit iyi ise dondan zarar görmez. Erken ekim ve sulama yüksek verim ve yüksek yağ oranı demektir.

Ekim havalı veya hassas mibzerle yapılır. Kanola ekim mibzerleri de vardır.Yabancı ot ilaçlaması ekimden 10 gün önce yapılır.Toprağa yapılan ilaçlama trufliralin adlı ilaçtır. Bu ilacı toprağa atıp karıştırmak gerekir.Toprağın nemli olması gerekir. Bu ilaç topraktaki yabancı ot tohumlarını öldürmektedir.İlaçlamadan 15 gün sonra ekim yapılabilir. Bu ilaç atılan yere o sezon buğday ekilmez.Toprak PH şının 5-7 olması istenir.

Ekim derinliği 2-3 cm yüzlek olmalıdır. Bitkinin çıkışı zordur. İlk gelişmesi yavaş olur. Sonra hızlı büyür.

Eylül ayında çıkışın olması için mutlaka nem olmalıdır. Bu nem
a- Toprakta
b- Yağış yoluyla
c- Sulama yoluyla sağlanmalıdır.

Toprakta yeterli nem yok ise mutlaka çıkış için sulama yapılmalıdır. İlkbaharda yapılacak sulama ise verimi artırır. Çıkışta metrekarede 60 kadar bitki olması istenir.

Gübreleme; ekimde dekara 15 kğ DAP +10kğ Amonyum sülfat atılmalıdır.Sapa kalkma da da 15 kğ Amonyum sülfat verilir. (Ekimde 30 kğ/dekar 20.20.09 verilebilir.Sapa kalmada mutlaka sülfatlı gübre tercih edilmelidir.

Mart ayında sapa kalma ve çiçeklenme başlar. Zararlılar mutlak takip edilmelidir. Yaprak biti , lahana iç kurdu görülürse hemen ilaçlama yapılır.Nemli bölgelerde mantar görülebilir. İlaçlama yapılabilir.

Çiçeklenme döneminde yapılacak olan sulama verimi artırır. Yoğun çiçek açar .Bu dönemde arılar döllenmeyi artırır. Bol bal verimi vardır.

Hasad Biçerdöver ile yapılır. Yüksek yağ oranı son günlerde oluştuğu için hasad yaş yapılmamalıdır. gecikirse dökülmeler ve verim kaybı olur. Gevreme var ise çok sıcak saatlerde hasad yapılmaz. Buğday biçerdöveri ile hasad yapılabilir. Biçerdöver seri kullanılmalıdır. Hasad da verim kaybı çok olduğundan dikkat edilmelidir. Depolama Yüksek yapılmaz. Nem %9 dan fazla ise serilerek veya makinede kurutularak depolanır. Yabancı ot tohumu fazla ise selektörden geçirilmelidir.

Ürün alınırken ;
Yağ oranına
Nem oranına
Yabancı tohum miktarına göre değerlendirilir.
Kanola bitkisi yemeklik yağ fabrikaları ve Biyodizel fabrikaları tarafından alınmaktadır.

2006 yılında alım fiyatı 45 Kr/kg destek 20 Kr/ kg iken
2007 yılında alım fiyatı 53 Kr/kg destek 23Kr/kg olmuştur.

Bu yıl ise sözleşmeli olarak ekim yaptırılmaktadır. 53 Kr/kg fiyat ve 23 Kr destek vardır. Desteğin artması beklenmektedir.

Sonuç olarak ; 1 Dekardan 1000 m2 den

200 – 400 kg tohum alınmaktadır.
1 kg kanola 53 kuruştur.
1 kg kanola ya 23 kuruş destek vardır.
1 dekara 1 kg tohum gider. 15 TL/kg dır
1 dekara 40 kg gübre atılmaktadır.
1 dekara 400 gram trifluralin ilaç atılmaktadır.
Sulama tercih edilmektedir. Çıkışta yapılmalıdır.
1 ton Kanola dan 400 kg yağ elde edilmektedir.

BİYODİZEL

Biyodizel ,kanola yağı ,soya yağı ,ayçiçeği yağı ,aspir yağı gibi bitkilerden elde edilen dizel motor yakıtıdır. Kaliteli bir biyodizeli dizel araçlar % 100 direk olarak yakabildiği gibi %5 -%10-%20 şeklinde dizele de karıştırabilir.

Biyodizel üretimi lisansa tabidir. Bu lisans EPDK tarafından verilmektedir. Lisan alabilmek için

1-Tesis sahibi olmak.
2- Belediye ve çevre ile ilgili evraklar.
3-TSE EN 14214 Belgesine sahip olmak.
4-EPDK ya başvuru harçlar ve diğer gerekli belgeler.

EPDK dan üretim lisansı alan firmalar ürettikleri malı direk olarak son tüketiciye satamazlar.Bu malı EPDK dan lisanlı bir ana dağıtıcıya vermek zorundalardır. Son tüketiciler bu malı ana dağıtıcının bayilerinden satın alabilir. Kendi ürettiği malıda şu an kendisi kullanamamaktadır. Kooparatifler için kendi üyelerine dağıtım yapabilmesi ile ilgili bir çalışma vardır ama henüz kanunlaşmamıştır.
İthal yağdan elde edilen biyodizel de 650 kuruş ÖTV vardır. Yerli maldan üretilen biyodizelde ise % 2 dizele % 2 harmanlanacak kadarına ÖTV yoktur. EN 14213 adı verilen yakıt biyodizelde ÖTV yoktur. Bu yakıt evsel amaçlı üretilmektedir.

BİYODİZEL ÜRETİMİNDE MALİYET
1 Kg Kanola 53 kuruş
% 40 yağ çıkar.
2,300 gr Kanoladan 920 g yağ çıkar. 920 gr yağ=1 litre
1 litre yağ dan 900 gram biyodizel üretilmektedir.
2,4 Kg kanoladan 1 litre biyodizel üretilir.
2,4kg*53 kuruş= 1,27 TL.yağ gideri , 0,3 TL Metil alkol , 0,15 TL diğer giderler olmak üzere 1,45 TL /Litre maliyet vardır.

Necmettin TÜRKOĞLU
Ziraat Mühendisi
0 532 393 47 15
www.betoser.com

1 yorum:

Adsız dedi ki...

Sayın Hocam,
Kanola ile yakından ilgileniyorum,Çünkü tarım ile geöinen kasabamın nüfusu artık tarım üretimi yapamamakta bu nedenle de gün geçtikçe arazi satışı ve emeklilikle geçinme için üretimden uzaklaşmaktadır.
Halnuki,üertmeyen toplumlar köle olmaya mahkumdurlardiye düşünüyorum ve halkımı bu açmazdan kurtarabilecek tarımsal projeler peşindeyim.!...
Ancak ;gördüğüm kadarıyla kanola üretimi harcamalara bakılacak olursa pek fazla harcama gerektirmiyormuş gibi görünürken (Tabiki üreticinin emeği ve kullanılan makina parkuruna fiatlandırma yapmadığınız için söylüyorum)sonuç itibariyle hiçte küçük üretici için olmadığı izlenimi veriyor.
Herhalde bu üretimi yapacak olanların asgari 100 ha ve ya 50 ha alanı olmalı ve kendi yağını üretip bundan bio dizel elde etse bile kullanılamayacağı veya tekel dağıtım şirketlerinin izni olmadan satışını yapamacağı içinde pek te verimli bir ürün gibi görünmüyor.
Küçük kasabamda alternatif yaşam planlaması yapabilmemin demekki kanola ve bio dizel üretimi le pek ilgisi olmayacak.
Varsa Alternatif öneriniz saygıyla bekliyorum.Saygılar sunuyorum.
Hasan Cingöz
Bahçeşehir/istanbul
mail:artemel@arsmakine.com